Jaarvergadering Vereniging voor Sport en Recht 2018

Op donderdag 8 november vond de jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht plaats in Villa Sonnehaert, het kantoor van de FBO in Zeist. Het onderwerp “E-Sports” vormde het centrale thema van de presentaties en wetenschappelijke vergadering, die goed waren bezocht.

JAARVERGADERING 23 november 2017

Is een sportbrede cao wenselijk of noodzakelijk? De sprekers waren de heer mr. Peter van Minnen en de heer dr. mr. Steven Jellinghaus.

RAPPORT COMMISSIE DE VRIES

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft haar eindrapport gepresenteerd.