vergaderingen en congressen

Ieder jaar vindt er een algemene vergadering plaats. Dit moment wordt tevens aangegrepen door het bestuur om een wetenschappelijke vergadering te houden. Het bestuur selecteert daartoe een actueel onderwerp op het gebied van sport en recht.

Tijdens de wetenschappelijke vergadering geven sprekers die gespecialiseerd zijn in het onderwerp van dat jaar een presentatie. Ook volgt er een paneldiscussie en is het mogelijk voor de leden om vragen te stellen en deel te nemen aan de discussie. De sprekers schrijven na afloop van de vergadering een (rechts)wetenschappelijk artikel over het onderwerp. De artikelen worden gebundeld en in boekvorm gepubliceerd. De presentaties alsmede deze bundels vind je hieronder. 

Leden die de wetenschappelijke vergadering bijwonen kunnen hiervoor PO punten ontvangen voor de permanente opleiding voor advocaten. 

Na afloop van de wetenschappelijke vergadering vindt de uitreiking van de jaarlijkse scriptieprijs plaats. 


congressen

Naast de jaarvergadering van de vereniging met daaraan gekoppeld de wetenschappelijke vergadering, organiseert de vereniging jaarlijks een congres op het gebied van sport en recht. Dit congres is toegankelijk voor leden en niet-leden. Doel van deze congressen is:

  • De praktijk verbinden met de academische kant;
  • De mogelijkheid voor leden en niet-leden om kennis op te doen en te vergroten;
  • De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten; en 
  • Internationale verbanden aanhalen en versterken.