scripties en artikelen

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor een scriptie op het gebied van sport en recht. Hiermee wil de vereniging jong talent belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsgebied.

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van €1.000,–. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

De in 1993 in het leven geroepen scriptieprijs is vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth. Sinds 1993 zijn er al een groot aantal scriptieprijzen uitgereikt. Meer informatie en de winnende scripties vind je hieronder.

Naast scripties stimuleert de vereniging de ontwikkeling van het rechtsgebied sport en recht door rondom bijeenkomsten artikelen te (laten) schrijven over de onderwerpen bij zo’n bijeenkomst. Deze artikelen vind je eveneens hieronder. 

artikelen

Deelname en indiening van scripties is mogelijk onder de voorwaarden zoals in het scriptiereglement beschreven.

Scripties kunnen ingediend worden via SecretarisVSR@advocatenkantoorploeg.nl

De jury bestaat uit de volgende leden:

mevrouw mr. E.C.B. Adriaanse, voorzitter

de heer mr. M.J.M. Boetekees, secretaris

de heer mr. M.I. van Dijk