Laatste nieuws

actualiteitencongres Sport & Recht 7 juni

Op vrijdag 7 juni 2024 organiseert de Vereniging voor Sport & Recht het tweede actualiteitencongres sport & recht.  Het zal een breed en divers congres worden. Tijdens dit congres zullen juridisch experts de meest interessante en actuele zaken bespreken. Ook de laatste stand van zaken in wet- en regelgeving en jurisprudentie komt aan bod. Verder zal […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 4, Afl. 1, 2024

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2024/1). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement […]

Uitspraak Rechtbank Lelystad kinderrechter – poging matchfixing

Op 18 januari 2024 heeft de Rechtbank Lelystad een uitspraak gedaan in een zaak tegen twee minderjarigen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een poging tot matchfixing.  Twee minderjarigen zouden in juni 2022 verschillende spelers uit de tweede divisie van het Nederlands voetbal hebben benaderd. De spelers werden benaderd om tegen betaling te zorgen […]

Samenvatting Jaarvergadering VSR Donderdag 23 november 2023

De jaarvergadering van de VSR vond plaats op 23 november 2023. Hieronder een korte samenvatting. De dag werd geopend door onze voorzitter Frans de Weger die iedereen van harte welkom heette. Gestart werd met de algemene vergadering waarin onder andere een terugblik werd gegeven op het eerste actualiteitencongres en de eerste nieuwsbrief die eruit is […]

Uitspraak: Tuchtcommissie ISR , T 2023022/2023-75-08

Op 16 november 2023 deed de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) uitspraak in een zaak tussen de KNVB en Overmars.    Volgens de tuchtcommissie heeft Overmars het reglement SI geschonden door een medewerkster van Ajax te appen met seksueel getinte berichten, waaronder foto’s. Overmars stelde zelf dat sprake was van wederkerigheid en vrijwilligheid. De […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 3, Afl. 3, 2023

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2023/3). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement […]

Uitnodiging: Jaarvergadering VSR Donderdag 23 november 2023

Beste leden, zojuist is de uitnodiging voor de jaarvergadering op 23 november 2023 verzonden.   We beginnen met de algemene ledenvergadering, waarin we onder andere de jaarrekening en begroting behandelen. Er zal dan ook een terugblik en vooruitblik gegeven van de ontwikkelingen binnen de vereniging.  Na de algemene vergadering volgt het wetenschappelijk deel met als onderwerp: […]

Leergang Sport en Recht

Op 14 november 2023 gaat de Leergang Sport en Recht weer van start. Tijdens deze door VU Law Academy verzorgde leergang laten meer dan tien verschillende experts hun licht schijnen over thema’s zoals het verenigingsrecht, schadeaansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en cao, Europees recht en de sport, matchfixing en seksuele intimidatie. De leergang richt zich op advocaten, juristen […]

uitspraak EHRM: Semenya v. Switserland

Op 11 juli 2023 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gedaan in de zaak tussen Semenya en Zwitserland.    In deze meerderheidsuitspraak (4 tegen 3) is gesteld dat diverse rechten van hardloopster Semenya geschonden waren.  Semenya heeft van nature hoge testosteron waarden. Enige jaren geleden heeft de internationale atletiekfederatie World […]

Verslag 1e Actualiteitencongres Vereniging voor Sport en Recht

Dinsdag 13 juni 2023 heeft het eerste actualiteitencongres van de Vereniging voor Sport en Recht plaatsgevonden in Tilburg. Dit eerste congres werd georganiseerd in samenwerking met de Tilburg University. Voorzitter Frans de Weger opende de dag voor een goed gevulde zaal met deelnemers, waaronder advocaten, juristen van sportorganisaties, arbiters en studenten. Frans leidde het congres […]