Laatste nieuws

Tijdschrift voor Sport & Recht 2020, nr. 3/4

Onlangs is de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Sport & Recht (TvS&R) verschenen. Via deze link vindt u het voorblad en de inhoudsopgave.  Zie voor meer informatie over het tijdschrift en lidmaatschap: https://www.uitgeverijparis.nl/nl/tijdschrift/3/Tijdschrift-voor-Sport-Recht-TvS-R

Sports Law & Taxation vol 11. No. 4 december 2020

Eerder is de nieuwste editie van het internationale vaktijdschrift Sports Law & Taxation (SLT) verschenen. Via deze link vindt u het voorblad, de inhoudsopgave en het redactionele voorwoord.   Zie voor meer informatie over het tijdschrift en lidmaatschap: www.sportslawandtaxation.com 

2e Druk: Capita Sportrecht

Eerder dit jaar verscheen de 2e druk van het boek Capita sportrecht. Hierin worden verschillende onderdelen van het Nederlandse en internationale sportrecht behandeld door experts uit de wetenschap en de praktijk. Sinds de eerste uitgave van het boek in 2018 hebben er zich relevante ontwikkelingen voorgedaan op onderdelen van het vakgebied. In deze herziene uitgave, […]

Sport Knowhow XL: terugblik Fred Kollen

Voormalige beleidsbepalers in de sportwereld kijken terug Ooit werkten zij met volle passie in de sport. Als directeur van een sportbond, als voorzitter daarvan of werkend voor een andere sportorganisatie. Op een zeker moment verlieten zij de sportwereld en kozen ze voor een carrièreswitch naar een ander domein. Waarom maakten zij die stap? Hoe is […]

Antwoord kamervragen: Instituut Sportrechtspraak (ISR)

Naar aanleiding van berichtgeving over het ISR door NOS Sport op 21 december 2020 – “Sportrechtbank kraakt door machtsmisbruikzaken: Dit is groter dan het turnen.” – zijn er door kamerleden Diertens (D66) en Westerveld (Groenlinks) vragen gesteld aan de Minister voor Medische Zorg.  Via deze link vindt u het antwoord van Minister Van Ark (ontvangen […]

Uitspraak Rechtbank: ECLI:NL:RBMNE:2020:5111 (VOETBALTV/AP)

Dinsdag 23 november jl. oordeelde de bestuursrechter van Rechtbank Midden-Nederland inzake het beroep van VoetbalTV tegen een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van 16 juli 2020. Middels het bestreden besluit had de AP aan VoetbalTV een boete opgelegd van €575.000,- voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens, omdat de verwerking zou hebben plaatsgevonden op grond van […]

Onderzoek: Criminele inmenging amateursportverenigingen

Onlangs publiceerden Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en Tilburg University, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), het onderzoek ‘Criminele inmenging bij amateursportverenigingen. Aard omvang en handelingsperspectief’. Uit het onderzoek blijkt dat één op de acht amateursportverenigingen in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met ‘serieus te nemen signalen […]

Advies NLsportraad: maak van sport een publieke voorziening

Vrijdag 19 november jl. heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het advies ‘De opstelling op het speelveld’ aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg & Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanten (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten). De NLsportraad constateert dat de organisatie en financiering van de sport […]

Sports Law & Taxation vol 11. No. 3 September 2020

Onlangs is de nieuwe editie van het internationale vaktijdschrift Sports Law & Taxation (SLT) verschenen. Via deze link vindt u het voorblad, de inhoudsopgave en het redactionele voorwoord.   Zie voor meer informatie over het tijdschrift en lidmaatschap: www.sportslawandtaxation.com 

Verplaatsing Jaarvergadering VSR 2020 naar 14 april 2021!

Eerder maakten wij bekend dat de jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht (VSR) zou plaatsvinden op donderdag 19 november 2020. Naar aanleiding van de recente overheidsmaatregelen en gebruikmakend van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet) hebben we als bestuur besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar: woensdag 14 april 2021 (met woensdag 21 april 2021 […]