Vereniging voor sport en recht

De Vereniging voor Sport en Recht is eind 1991 opgericht door een zevental juristen die actief zijn op het raakvlak van sport en recht.

Lees verder

Panel 1

Het doel en de bijeenkomsten

De vereniging heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband.

Aansluitend op de jaarlijkse algemene vergadering vindt de wetenschappelijke vergadering plaats. Het bestuur selecteert daartoe een actueel onderwerp op het gebied van sport en recht.

Panel 2

Laatste nieuws

Uitspraak: Tuchtcommissie ISR , T 2021019/2021-33-10

16 november jl. deed de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) uitspraak in wederom een zaak tussen turnsters en hun oud-trainer. In tegenstelling tot veel andere uitspraken is in dit geval de trainer schuldig bevonden aan ongewenst gedrag zoals geformuleerd in artikel 4 lid 2 van het algemeen tuchtreglement van het ISR. Er is echter […]

Verslag Jaarvergadering VSR 2022

Donderdag 10 november 2022 vond de jaarvergadering van de VSR plaats op het kantoor van Van Benthem en Keulen te Utrecht. De vergadering kende als thema: ‘Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?’. Met zo’n 80 aanwezige leden was de bijeenkomst, die na afgelopen (Covid-)jaren eindelijk weer fysiek kon plaatsvinden, goed bezocht! […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 2, Afl. 3, 2022

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2022/3). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement: […]

Panel 3

Scriptieprijs

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor een scriptie op het gebied van sport en recht. Hiermee wil de vereniging jong talent belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsgebied.

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van €1.000,–. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

Panel 4

Lid worden

Ben je actief binnen het veld van het sportrecht of wil je dat gaan zijn? Dan is lid worden van deze vereniging een toegevoegde waarde. Alle leden hebben namelijk affiniteit met sport en zijn juridisch geschoold.

Daardoor is lid zijn handig voor je netwerk en kan je je kennis binnen het sportrecht vergroten door de wetenschappelijke vergaderingen die de vereniging organiseert.