Vereniging voor sport en recht

De Vereniging voor Sport en Recht is eind 1991 opgericht door een zevental juristen die actief zijn op het raakvlak van sport en recht.

Lees verder

Panel 1

Het doel en de bijeenkomsten

De vereniging heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband.

Aansluitend op de jaarlijkse algemene vergadering vindt de wetenschappelijke vergadering plaats. Het bestuur selecteert daartoe een actueel onderwerp op het gebied van sport en recht.

Panel 2

Laatste nieuws

Eindrapport: ‘Good governance in the employement relations of athletes in Olympic sports in Europe’

In december 2022 in het eindrapport gepubliceerd van het Employs project over de arbeidsrechtelijke positie van sporters binnen Olympische sporten.   Het Employs project is een Erasmus+ project waarbij gekeken is naar de arbeidsrechtelijke positie van olympische sporters. Het project bestond uit 3 deelonderzoeken, te weten ‘understanding, evaluating en improving’. Doel van het project is vooral […]

Sport en recht in 2022

Het rechtsgebied sport & recht heeft weer heel wat interessante jurisprudentie en ontwikkelingen gezien in 2022. Een uitputtend overzicht wordt hieronder niet gegeven, maar via dit nieuwsbericht een aantal opvallende zaken.   Nationale ontwikkelingen: Nut & noodzaak van een sportwet worden verder onderzocht. Namens het ministerie van VWS is medio 2022 een onderzoek gestart naar de […]

Panel 3

Scriptieprijs

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor een scriptie op het gebied van sport en recht. Hiermee wil de vereniging jong talent belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsgebied.

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van €1.000,–. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

Panel 4

Lid worden

Ben je actief binnen het veld van het sportrecht of wil je dat gaan zijn? Dan is lid worden van deze vereniging een toegevoegde waarde. Alle leden hebben namelijk affiniteit met sport en zijn juridisch geschoold.

Daardoor is lid zijn handig voor je netwerk en kan je je kennis binnen het sportrecht vergroten door de wetenschappelijke vergaderingen die de vereniging organiseert.