Disclaimer

Algemeen 
Deze disclaimer is van toepassing op de volgende website: https://sport-en-recht.nl (hierna “Website”).

De Vereniging voor Sport en Recht (Kamer van Koophandel 40597022), hierna te noemen “VSR”, verleent u hierbij toegang tot de Website. Door gebruik te maken van de Website stemt u in met deze disclaimer. 

VSR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid 
De op de Website getoonde informatie wordt door VSR met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. VSR is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen. 

Bepaalde (hyper)links op de Website leiden naar websites buiten het domein van VSR, welke geen eigendom zijn van VSR, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van VSR. Hoewel VSR uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. 

Auteursrechten 
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan VSR dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSR dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.