Over ons

Doel van de vereniging

De Vereniging voor Sport en Recht is eind 1991 opgericht door een zevental juristen die actief zijn op het raakvlak van sport en recht.

De vereniging heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het organiseren van een jaarlijkse wetenschappelijke vergadering op het gebied van sport en recht.

Bestuur

Voorzitter

mr. F.M. (Frans) de Weger

 Advocaat Partner BMDW

secretaris

mr. A.J. (Arno)
Ploeg

Advocaat
Advocaten-
kantoor Ploeg

PENNINGMEESTER

dr. D. (Dick) Molenaar


All Arts Belasting
adviseurs

bestuurslid

mr. B. (Berty)
van Bockom Maas

Jurist NOC*NSF

Bestuurslid

mr. S.F.H. (Steven)
Jellinghaus

Advocaat - Pallas
Docent -Universiteit van Tilburg

bestuurslid

mr. R.M. (Rosalie) Tamminga

Zelfstandig juridisch adviseur sport en integriteit

Leden

De vereniging heeft een actieve groep leden. Een aantal leden verdient extra vermelding.

Ereleden:

  • prof. mr. N.J.P. Giltay Veth (†) – voorzitter van 1991 tot 1998
  • mr. O.J.H.M. van Eijndhoven – bestuurslid van 1991 tot 2009
  • mr. F.C. Kollen – bestuurslid van 1991 tot 1998; vice-voorzitter van 1998 tot 2009
  • prof. mr. H.T. van Staveren – vice-voorzitter van 1991 tot 1998, voorzitter van 1998 tot 2011
  • mr. R.J.A. Dil – secretaris van 1993 tot 2011
  • mr. M.J.M. Boetekees – bestuurslid van 1998 tot 2011; voorzitter van 2011 tot 2022