Laatste nieuws

Uitspraak: Tuchtcommissie ISR inzake Wevers, T 2021009

Maandag 2 mei jl. deed de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) uitspraak in de zaak Wevers die was aangespannen door de KNGU. De tuchtcommissie spreekt Wevers vrij van grensoverschrijdend gedrag nu de tuchtcommissie van oordeel is dat onvoldoende is vast komen te staan dat Wevers zich schuldig heeft gemaakt aan het in de aangifte […]

Uitspraak: Verstappen / Picnic B.V., ECLI:NL:HR:2022:621

Vrijdag 22 april jl. wees de Hoge Raad arrest in de zaak tussen Max Verstappen en Picnic B.V., over de vraag of/in hoeverre de weergave op film van een ‘lookalike’ is aan te merken als een portret in de zin van art. 21 Auteurswet (AW)  Verstappen was in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het […]

Save the Date: Lustrum VSR 23 juni 2022

De Vereniging voor Sport en Recht bestaat 35 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! Hoe we dat doen> Natuurlijk met een prachtig lustrum-event! Op donderdag 23 juni 2022 zal het event vanaf 14.30 uur van start gaan. Op de agenda staat, naast een buitengewoon enerverende activiteit in The Official F1 Racing Centre (voor jong […]

Uitspraak: De Vrij / SEG, ECLI:NL:RBAMS:2022:1770

6 april 2022 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat Sports Entertainment Group (“SEG”) haar mededelingsplicht richting voetballer De Vrij heeft geschonden. De Vrij heeft hierdoor schade geleden die door de rechtbank wordt vastgesteld op 4,75 miljoen euro.  Volgens de Rechtbank heeft SEG artikel 7:418 BW geschonden. SEG had namelijk een eigen belang bij de totstandkoming van […]

Bestuurswissel en Erelidmaatschap VSR

Bestuurswissel per 7 april 2022; vertrek mr. Mark Boetekees, mr. Marjan Olfers en mr. Michiel van Dijk. Benoeming mr. Frans de Weger als voorzitter en mr. Arno Ploeg als secretaris. Erelidmaatschap Mark Boetekees.  Bij de digitale ledenvergadering van 7 april 2022 zijn als bestuurslid afgetreden Mark Boetekees, Marjan Olfers en Michiel van Dijk. Mark Boetekees […]

Jaarvergadering Vereniging voor Sport en Recht 2022

Donderdag 7 april jl. vond de eerder uitgestelde jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht 2021 plaats (deze zou aanvankelijk plaatsvinden op 18 november 2021). Deze vergadering gebeurde digitaal via Microsoft Teams, zonder wetenschappelijke vergadering. Besloten is om alle feestelijkheden en een wetenschappelijk deel te bewaren voor het lustrum eind juni 2022 (exacte datum […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 2, Afl. 1, 2022

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2022/1). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Via deze link vindt u het voorblad en de inhoudsopgave. Zie voor meer informatie over deze editie, het tijdschrift […]

Save the Date: Jaarvergadering VSR Donderdag 7 April 2022

Geachte leden, het bestuur nodigt u graag uit voor het huishoudelijk deel van de jaarvergadering op donderdag 7 april 2022. Tijdens de vergadering, die digitaal wordt gehouden, zal ook worden ingegaan op het lustrum dat deze zomer zal plaatsvinden.   De scriptieprijzen 2020 en 2021 zullen worden uitgereikt tijdens de lustrumbijeenkomst. In het najaar zal de […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 1, Afl. 2, 2021

Dinsdag 30 november jl. verscheen de tweede editie van het nieuwe vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2021/afl. 2). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Via deze link vindt u de inhoudsopgave. Zie voor meer informatie over deze editie, […]

Gefixt: Podcast Over Matchfixing in Nederland

De vijfdelige podcastserie Gefixt gemaakt door NOS-journalisten Guido van Gorp en Ben Meindertsma gaat over matchfixing in Nederland. Het gaat concreet om de sporten voetbal, tennis, darten en basketbal. Via deze link is de podcast serie te beluisteren.