Laatste nieuws

Save the date – actualiteitencongres Sport & Recht 13 juni

Op dinsdag 13 juni 2023 organiseert de Vereniging Sport & Recht in samenwerking met  Tilburg Law School van de Tilburg University voor het eerst een actualiteitencongres sport & recht.  Het zal een breed en divers congres worden. Tijdens dit congres zullen juridisch experts de meest interessante en actuele zaken bespreken. Ook de laatste stand van zaken […]

Eindrapport: ‘Good governance in the employement relations of athletes in Olympic sports in Europe’

In december 2022 in het eindrapport gepubliceerd van het Employs project over de arbeidsrechtelijke positie van sporters binnen Olympische sporten.   Het Employs project is een Erasmus+ project waarbij gekeken is naar de arbeidsrechtelijke positie van olympische sporters. Het project bestond uit 3 deelonderzoeken, te weten ‘understanding, evaluating en improving’. Doel van het project is vooral […]

Sport en recht in 2022

Het rechtsgebied sport & recht heeft weer heel wat interessante jurisprudentie en ontwikkelingen gezien in 2022. Een uitputtend overzicht wordt hieronder niet gegeven, maar via dit nieuwsbericht een aantal opvallende zaken.   Nationale ontwikkelingen: Nut & noodzaak van een sportwet worden verder onderzocht. Namens het ministerie van VWS is medio 2022 een onderzoek gestart naar de […]

Congres Arbeid & Sport – 16 februari 2023 UvA

Op donderdag 16 februari 2023 aanstaande organiseert de vakgroep Arbeidsrecht van de UvA het jaarlijkse Arbeid en Sportcongres.   Tijdens dit congres worden de meest recente ontwikkelingen op dit gebied besproken. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere het wielrennen en een eventuele CAO, integriteit, break away leagues en ontwikkelingen en uitspraken van het ISR, […]

Uitspraak: Tuchtcommissie ISR , T 2021019/2021-33-10

16 november jl. deed de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) uitspraak in wederom een zaak tussen turnsters en hun oud-trainer. In tegenstelling tot veel andere uitspraken is in dit geval de trainer schuldig bevonden aan ongewenst gedrag zoals geformuleerd in artikel 4 lid 2 van het algemeen tuchtreglement van het ISR. Er is echter […]

Verslag Jaarvergadering VSR 2022

Donderdag 10 november 2022 vond de jaarvergadering van de VSR plaats op het kantoor van Van Benthem en Keulen te Utrecht. De vergadering kende als thema: ‘Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?’. Met zo’n 80 aanwezige leden was de bijeenkomst, die na afgelopen (Covid-)jaren eindelijk weer fysiek kon plaatsvinden, goed bezocht! […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 2, Afl. 3, 2022

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2022/3). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement: […]

Conferentie belastingheffing internationale sporters – 2 november rotterdam

Op woensdag 2 november aanstaande organiseert Erasmus Fiscale Studies (EFS) de conferentie ‘Similarities between artist/sportsman taxation and pillar 1 (and 2) and how to learn from VAT developments’.  Onderwerp is de belastingheffing van internationale sporters (en artiesten) met buitenlandse inkomsten, die daarover in het land van de wedstrijden belasting moeten betalen en dan terug in […]

Uitnodiging: Jaarvergadering VSR Donderdag 10 november 2022

Beste leden, zojuist is de uitnodiging voor de jaarvergadering op 10 november 2022 verzonden.   We beginnen met de algemene ledenvergadering, waarin we onder andere de jaarrekening en begroting behandelen en afscheid gaan nemen van Guido Hahn als bestuurslid. Daarom draagt het bestuur Steven Jellinghaus voor als nieuw bestuurslid.  Na de algemene vergadering volgt het wetenschappelijk […]