Samenvatting Jaarvergadering VSR Donderdag 23 november 2023

De jaarvergadering van de VSR vond plaats op 23 november 2023. Hieronder een korte samenvatting.

De dag werd geopend door onze voorzitter Frans de Weger die iedereen van harte welkom heette.

Gestart werd met de algemene vergadering waarin onder andere een terugblik werd gegeven op het eerste actualiteitencongres en de eerste nieuwsbrief die eruit is gegaan. Uiteraard werd ook gesproken over het komende verenigingsjaar.

Na afronding van de algemene vergadering kon het wetenschappelijk deel ontbranden met als thema: “Break-away competities en leagues”. Gastsprekers Stefaan van den Bogaert en Ger van der Sangen hadden hierbij interessante en opvallende inzichten. Mooi om te zien dat de deelnemers actief mee deden, hiertoe aangespoord door moderator Ben van Rompuy. Dit bleek ook uit het debat wat erna werd gevoerd met vele invalshoeken en scherpe en verdiepende discussies.

Daarna werd de scriptieprijs uitgereikt aan Jens Hermans. Zijn scriptie: ‘Het recht op arbeid in de (Nederlandse) voetbalwereld op de schop?’ is het lezen meer dan waard. De winnende scriptie is beloond met een oorkonde, litho en een cheque van EUR 1.000,-.

De jaarvergadering werd afgesloten met een borrel waarbij het thema: “Break-away competities en leagues” nog steeds veel besproken werd.

We waren net als vorig jaar te gast bij VAn Benthem en Keulen te Utrecht. Dank aan hen, de sprekers, moderator en leden voor een geweldige dag. We hopen velen te zien tijdens een volgende actualiteitencongres in juni 2024.

Namens het gehele bestuur,

Frans de Weger, Steven Jellinghaus, Arno Ploeg, Rosalie Tamminga, Dick Molenaar en Berty van Bockom Maas