Uitspraak: Tuchtcommissie ISR , T 2023022/2023-75-08

Op 16 november 2023 deed de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) uitspraak in een zaak tussen de KNVB en Overmars.   

Volgens de tuchtcommissie heeft Overmars het reglement SI geschonden door een medewerkster van Ajax te appen met seksueel getinte berichten, waaronder foto’s. Overmars stelde zelf dat sprake was van wederkerigheid en vrijwilligheid.

De tuchtcommissie is het hier niet mee eens en stelt dat Overmars een algemene norm heeft geschonden. En dus niet de specifieke norm voor begeleiders richting sporters die in het reglement staat, want medewerkster wordt niet gezien als sporter! Ook stelt de tuchtcommissie dat, zelfs indien sprake zou zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de sportbeoefening en/of buiten het verband van de sportbond, dat dit kan worden aangepakt wanneer sprake is van een risico voor de orde en veiligheid van één of meerdere leden van de sportbond. Zij vinden dat hier sprake van is, omdat zich in de omgeving van Overmars veel leden bevinden en er meer signalen waren van dit soort gedrag.

Kortom, de tuchtcommissie vindt dat het handelen van Overmars onder de reikwijdte van het reglement SI valt én dat sprake is van schending van een algemene norm binnen dit reglement. De sanctie die is opgelegd is een verbod om gedurende 1 jaar een functie binnen de KNZB of daaraan verbonden organisaties uit te oefenen. Daarnaast geldt 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De uitspraak kan u hier raadplegen.