De Scriptieprijs is toegekend voor de navolgende scripties:

2022

De heer S.H. van der Veldt:

“On the viability of break-away competitions in football.”

2021

De heer D.A.J. Hulsbergen: 

“Kopzorgen voor voetbalclubs, Een onderzoek naar werkgeversaansprakelijkheid voor hersenletsel bij profvoetballers.”

2020

Mevrouw R.H.E. den Brabander: 

Participating in the Olympic Games: Lights, camera and – legal – action?, An inquiry into the compatibility of Rule 40 of the Olympic Charter concerning the commercial opportunities of Olympic participants with EU competition law ahead of Tokyo 2021.”

2019

2018

De heer A. van Gent: 

Van strenge aansprakelijkheid van de professionele sportorganisator naar eigen verantwoordelijkheid van de amateursporter?

Juryrapport 2018 (nnp)

2017

Niet uitgereikt

2016

Mevrouw M. Waaijer:

 “De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting; Verruiming van de sportvrijstelling”

Juryrapport 2016

2015 

De heer A.C.L. (Anton) Beneder: 

“Het verbod op Third Party Player Ownership (TPPO) in de voetbalwereld; goede keus of wassen neus?”

Juryrapport 2015 (nnp)

2014

Mevrouw Beau Barvelink:

 “Hippische’ aansprakelijkheid op het verkeerde been? Een verkenning van het aansprakelijkheidsparcours bij door paarden toegebrachte schade”

Juryrapport 2014 (nnp)

2013

Niet uitgereikt

2012

De heer P.J. Ezenga: 

De toekomst van voetbal op het spel? Onderzoek naar het verband tussen match-fixing en onlinegokken in het betaalde voetbal”

Juryrapport 2012 (nnp)

2011

De heer Younes Moussaoui:

 “Flitsenregeling vs. Auteursrecht; De verhouding tussen de flitsenregeling en het auteursrecht”

Juryrapport 2011 (nnp)

2010

De heer Gerke Berenschot: 

“Schendt dopingbestrijding mensenrechten?”

Juryrapport 2010

2009

De heer Berny van Loon: 

“De aansprakelijkheid van een kanarie. Over arbitrale dwalingen en aansprakelijkheid” 

Juryrapport 2009

2008

Mevrouw Lisette Langedijk: 

“Kans of bedreiging. De gevolgen van de Webster-case bezien vanuit het Nederlandse arbeidsrecht”

Juryrapport 2008

2007

De heer Bart Hunnekens: 

“Ongerijmdheden in het voetbalcontract in verhouding tot het Nederlandse arbeidsrecht”

Juryrapport 2007

2006

Mevrouw Saskia de Jongh:  “Heeft de strafrechter speelruimte op het voetbalveld?”

&

Mevrouw Patrica van Dienst: “Recht rond agressief gedrag op het voetbalveld”

Juryrapport 2006

2005

De heer Ronald Olsthoorn: 

Sport(er) in beeld. Over de sporter, zijn prestatie en het intellectuele eigendomsrecht”

Juryrapport 2005 (nnp)

2004

De heer Thijs Zonneveld: 

Op Jacht met Grof Geschut. Het sanctiesysteem van de World Anti-Doping code”

Juryrapport 2004 (nnp)

2003

Mevrouw Marlies Eshuis: 

“Staatssteun aan voetbalclubs”

Juryrapport 2003 (nnp)

2002

Mevrouw Hetteke M.H. Frima: 

“De Euroleague en het Europees mededingingsrecht”

Juryrapport 2002 (nnp)

2001

Niet uitgereikt

2000

De heer Daniël Fontein: 

“Trainersaansprakelijkheid!”

Juryrapport 2000 (nnp)

1999

Mevrouw Juliëtte van Balen: 

“Juridische aspecten van een Benelux Basketball League”

Juryrapport 1999 (nnp)

1998

Mevrouw Anne Marieke van Berkel: 

De beroepsvoetballer en het recht op arbeid”

Juryrapport 1998 (nnp)

1997

Mevrouw Hélène Bakker: 

“Doping geregeld? Actuele thema’s en knelpunten in de huidige dopingregelgeving”

Juryrapport 1997 (nnp)

1996

Mevrouw Karianne van der Zant: 

“Van Salary Cap tot salarisplafond. Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van de invoering van een salarisplafond in het Nederlandse Betaalde Voetbal”

Juryrapport 1996 (nnp)

1995

De heer Marco L.A. Balhuizen: 

“Homo Ludens, Nederlandse Regels van civielrechtelijke aansprakelijkheid voor letselschade in de voetbalsport”

Juryrapport 1995 (nnp)

1994

Mevrouw Gerlinde I.Th. Spaan: 

“Voetbaltuchtrecht getoetst. Het recht op een onafhankelijke en onpartijdig gerecht”

Juryrapport 1994 (nnp)

1993

Mevrouw Natascha van Mullem: 

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar civielrechtelijke aansprakelijkheid en zorgvuldigheidsnormen bij sport en spel”

Juryrapport 1993 (nnp)