Verslag 1e Actualiteitencongres Vereniging voor Sport en Recht

Dinsdag 13 juni 2023 heeft het eerste actualiteitencongres van de Vereniging voor Sport en Recht plaatsgevonden in Tilburg. Dit eerste congres werd georganiseerd in samenwerking met de Tilburg University. Voorzitter Frans de Weger opende de dag voor een goed gevulde zaal met deelnemers, waaronder advocaten, juristen van sportorganisaties, arbiters en studenten. Frans leidde het congres kort in met de eerder door het bestuur vastgestelde speerpunten voor de komende jaren, waaronder vergroting van online zichtbaarheid via social media, een halfjaarlijkse nieuwsbrief en jaarlijks terugkerende actualiteitencongressen.

Eva Milou Moison, Senior Associate Litigation & Arbitration bij Houthoff Rotterdam, opende de dag inhoudelijk met een interessante lezing over de KNVB Arbitragecommissie, waarin Eva ons meenam in het systeem van de KNVB Arbitragecommissie en daarbij een aantal relevante vonnissen van de Arbitragecommissie besprak. Een mooie opening van de dag!

Na Eva was het de beurt aan Esther Heuvelman, adviseur Tuchtrecht, Team Integrity & Governance bij het NOC*NSF, die vertelde over het proces vanaf het moment dat er een melding wordt gedaan met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Daarbij werd er gekeken naar zowel de stappen die reeds zijn genomen alsmede de moeilijkheden binnen dit proces. De presentatie gaf een goed inzicht in het belang van het tuchtrecht en de noodzakelijkheid van het doen van zorgvuldig onderzoek. Uit de interactie tussen Esther en de zaal bleek wel dat dit een hot topic is en naar verwachting voorlopig ook nog zal blijven.

Na een korte koffiepauze gaf advocaat Cor Hellingman een boeiende presentatie over zijn ervaringen met sportgerelateerde geschillen bij de civiele rechter.  Zijn bespreking van een aantal zaken, waaronder de recente zaak van de spelersmakelaars tegen de KNVB en FIFA, gaf de deelnemers een goed beeld van hoe de civiele rechter tegen de sportgerelateerde geschillen aankijkt en waar aandacht aan dient te worden besteed.

Na een goed verzorgde lunch in de tuin van de universiteit ving het middagprogramma aan dat in het teken stond van het internationale sportrecht. Alexandra Goméz-Bruinewoud, FIFPRO Senior Legal Counsel en FIFA DRC judge, nam de zaal mee in het proces omtrent de FIFA-regelementen om voetbalspeelsters vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief adequaat te beschermen tijdens zwangerschap. Vervolgens werd aan de hand van de high profile zaak Sara Björk vs. Olympique Lyon uiteengezet hoe de regulering in de praktijk zijn waarde heeft. Een goede stap in de juiste richting, zo bleek wel uit de enerverende lezing van Alexandra!

De tweede presentatie in de middag was van Dennis Koolaard, partner bij Nan & Koolaard Arbitration en juridisch secretaris bij het CAS, die drie recente CAS uitspraken besprak met de zaal. Uit de zaken Cardiff City FC vs. FC Nantes, Arsenal vs. FIFA en Shakthar Donetsk v. FIFA werden door Koolaard en de zaal interessante lessen gehaald die ook voor de praktijk en verdere ontwikkelingen binnen het internationale sportrecht weer van belang zullen zijn!

De laatste presentatie van de dag werd gegeven door Robby Houben, professor Sportondernemingsrecht verbonden aan de Universiteit van Antwerp en Coördinator Pro League Business School. Hij schetste aan de hand van een vijftal Europese zaken die op dit moment bij het Hof van Justitie van de Europese Unie liggen, de aanval op de status quo binnen het Europese voetbal. Een boeiende lezing, die genoeg stof tot denken gaf.

Na een leerzame, gezellige en enerverende dag was het tijd voor de borrel, waar de meeste deelnemers de dag onder het genot van een hapje en drankje nabespraken. We kijken als bestuur terug op een zeer geslaagd eerste congres en kijken nu alweer uit naar de volgende editie. Het bestuur is de sprekers, de aanwezigen, de congrescommissie en de Universiteit van Tilburg dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrages en de prettige samenwerking.