Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 2, Afl. 2, 2022

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2022/2). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement: […]

Uitspraak: Achterstallig Loon Amateurvoetballer, ECLI:NL:GHDHA:2022:1327

Zijn afspraken op een bierviltje bindend? Op 5 juli 2022 oordeelde het Gerechtshof Den Haag van wel.  Een amateurvoetballer stelde dat hij met de voetbalclub was overeengekomen dat een deel van zijn salaris zwart zou worden uitbetaald, en dat zijn salaris hoger was dan in zijn arbeidsovereenkomsten. Er stonden hogere bedragen op twee bierviltjes met […]

Uitspraak Raad van State: Autoriteit Persoonsgegevens – VoetbalTV B.V., 202100045/1/A3

Op 27 juli heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat VoetbalTV B.V. geen boete hoeft te betalen voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. De boete van EUR 575.000 was in 2020 door de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) opgelegd. De boete hoeft nu definitief niet betaald te worden.  In 2019 startte de AP […]

Save the Date: Jaarvergadering VSR Donderdag 10 november 2022

Beste leden, zet donderdag 10 november 2022 alvast in je agenda. De Vereniging voor Sport en Recht zal dan de jaarvergadering houden met als thema “Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?”. Daarnaast zal het bestuur met de leden van gedachten wisselen over toekomstplannen voor de vereniging. Zodat onze vereniging nog meer […]

Lustrum VSR 23 juni 2022 – reminder aanmelden

De Vereniging voor Sport en Recht bestaat 30 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! De leden hebben een uitnodiging per mail ontvangen, en we hopen natuurlijk op jullie aanwezigheid.  Bij deze dan ook een vriendelijke reminder om je (mocht je dat nog niet hebben gedaan) zo snel als mogelijk op te geven via de […]

Lustrum VSR 23 juni 2022 – informatie

De Vereniging voor Sport en Recht bestaat 30 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! De leden hebben een uitnodiging per mail ontvangen, en we hopen natuurlijk op jullie aanwezigheid. Hieronder wat meer informatie.  Op donderdag 23 juni 2022 zal het event vanaf 14.30 uur van start gaan. We gaan vliegend van start in het […]

Uitspraak: Technisch Directeur / KNRB, ECLI:NL:RBAMS:2022:2603

13 mei jl. heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding vonnis gewezen in de zaak tussen de technisch directeur (“TD”) van de roeibond (“KNRB”) en de KNRB. De TD vocht bij de rechter zijn schorsing aan en heeft in kort geding gelijk gekregen.  De TD was door het bestuur van de KNRB geschorst als gevolg […]

Uitspraak: Tuchtcommissie ISR inzake Wevers, T 2021009

Maandag 2 mei jl. deed de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) uitspraak in de zaak Wevers die was aangespannen door de KNGU. De tuchtcommissie spreekt Wevers vrij van grensoverschrijdend gedrag nu de tuchtcommissie van oordeel is dat onvoldoende is vast komen te staan dat Wevers zich schuldig heeft gemaakt aan het in de aangifte […]

Uitspraak: Verstappen / Picnic B.V., ECLI:NL:HR:2022:621

Vrijdag 22 april jl. wees de Hoge Raad arrest in de zaak tussen Max Verstappen en Picnic B.V., over de vraag of/in hoeverre de weergave op film van een ‘lookalike’ is aan te merken als een portret in de zin van art. 21 Auteurswet (AW)  Verstappen was in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het […]

Save the Date: Lustrum VSR 23 juni 2022

De Vereniging voor Sport en Recht bestaat 35 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! Hoe we dat doen> Natuurlijk met een prachtig lustrum-event! Op donderdag 23 juni 2022 zal het event vanaf 14.30 uur van start gaan. Op de agenda staat, naast een buitengewoon enerverende activiteit in The Official F1 Racing Centre (voor jong […]