Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 2, Afl. 3, 2022

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2022/3). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement: […]

Conferentie belastingheffing internationale sporters – 2 november rotterdam

Op woensdag 2 november aanstaande organiseert Erasmus Fiscale Studies (EFS) de conferentie ‘Similarities between artist/sportsman taxation and pillar 1 (and 2) and how to learn from VAT developments’.  Onderwerp is de belastingheffing van internationale sporters (en artiesten) met buitenlandse inkomsten, die daarover in het land van de wedstrijden belasting moeten betalen en dan terug in […]

Uitnodiging: Jaarvergadering VSR Donderdag 10 november 2022

Beste leden, zojuist is de uitnodiging voor de jaarvergadering op 10 november 2022 verzonden.   We beginnen met de algemene ledenvergadering, waarin we onder andere de jaarrekening en begroting behandelen en afscheid gaan nemen van Guido Hahn als bestuurslid. Daarom draagt het bestuur Steven Jellinghaus voor als nieuw bestuurslid.  Na de algemene vergadering volgt het wetenschappelijk […]

Tussenuitspraak Rechtbank: KNLTB – Autoriteit Persoonsgegevens, ECLI:NL:RBAMS:2022:5565

Op 22 september 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam een tussenuitspraak gedaan in de zaak tussen de KNLTB en de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De Rechtbank Amsterdam stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie.   De AP heeft aan de tennisbond een boete van EUR 525.000,- opgelegd omdat de KNLTB geen rechtmatige grondslag zou hebben bij […]

Reminder: Jaarvergadering VSR Donderdag 10 november 2022

Beste leden, bij deze een reminder voor de jaarvergadering op donderdag 10 november 2022. De Vereniging voor Sport en Recht zal dan de jaarvergadering houden met als thema “Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?”. Daarnaast zal het bestuur met de leden van gedachten wisselen over toekomstplannen voor de vereniging. Zodat onze […]

Rapport: Onderzoek naar het Topsportklimaat binnen het Triathlon-Topsportprogramma

Op 18 augustus verscheen het onderzoeksrapport van het bureau Unravelling naar het topsportklimaat binnen het triathlon-topsportprogramma (2007-2021) van de Nationale Triathlonbond (NTB).   Hieronder kort enkele belangrijke conclusies die in het rapport staan. -Binnen het nationaal trainingscentrum (NTC) was sprake van een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag voordeden. Atleten hebben te maken gehad […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 2, Afl. 2, 2022

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2022/2). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement: […]

Uitspraak: Achterstallig Loon Amateurvoetballer, ECLI:NL:GHDHA:2022:1327

Zijn afspraken op een bierviltje bindend? Op 5 juli 2022 oordeelde het Gerechtshof Den Haag van wel.  Een amateurvoetballer stelde dat hij met de voetbalclub was overeengekomen dat een deel van zijn salaris zwart zou worden uitbetaald, en dat zijn salaris hoger was dan in zijn arbeidsovereenkomsten. Er stonden hogere bedragen op twee bierviltjes met […]