Sport en recht in 2022

Het rechtsgebied sport & recht heeft weer heel wat interessante jurisprudentie en ontwikkelingen gezien in 2022. Een uitputtend overzicht wordt hieronder niet gegeven, maar via dit nieuwsbericht een aantal opvallende zaken.  

Nationale ontwikkelingen:

 • Nut & noodzaak van een sportwet worden verder onderzocht.
 • Namens het ministerie van VWS is medio 2022 een onderzoek gestart naar de veiligheid en integriteit in de sport, waarbij vooral ook gekeken wordt naar de hele keten van signaal tot aan afhandeling daarvan en de rol van het sporttuchtrecht. Het onderzoek wordt gedaan door het onderzoeksbureau AEF. De uitkomsten worden begin 2023 verwacht. 
 • Het aantal zaken in het sporttuchtrecht rondom grensoverschrijdend gedrag heeft een vlucht genomen. Dit komt met name door de casuïstiek rondom de turnsport. Opvallende vonnissen zijn die met betrekking tot Wevers (link) en Louter (link). In beide gevallen loopt er nu een beroep, dus daar meer over in 2023. 
 • Ook buiten het sporttuchtrecht speelde het thema grensoverschrijdend gedrag een grote rol. Het aantal cultuuronderzoeken bij sportbonden is flink toegenomen en de roeibond probeerde (niet succesvol) afstand te nemen van de technisch directeur middels een schorsing na een signaalanalyse waarin sporters zich hadden uitgelaten over houding en gedrag van deze directeur (link). 
 • Ook andere integriteitsthema’s zijn in 2022 aan bod gekomen, waaronder de regels rondom gokken op de eigen sport. Wegens gokken heeft Beugelsdijk van de KNVB een schorsing gekregen van 5 wedstrijden waarvan 2 voorwaardelijk. 
 • Binnen het voetbal is vooral de uitspraak tussen De Vrij en SEG interessant. De rechtbank oordeelde dat er tussen De Vrij en SEG een bemiddelingsovereenkomst was waarbij SEG een informatieplicht had over een eigen belang (omdat SEG betalingen ontving van Inter voor het bemiddelen voor de arbeidsovereenkomst tussen De Vrij en Inter) (link). Hier ook in 2023 meer over, want het beroep loopt. 
 • Als laatste in dit overzicht een uitspraak over de reikwijdte van het tuchtrecht binnen het voetbal. Ook als een toernooi niet onder de vlag van de KNVB wordt georganiseerd kan je wel vallen onder de regels van de KNVB en daarmee hun tuchtrecht indien je je daaraan onderworpen hebt. (link)

Internationale ontwikkelingen:

 •  De olympische spelen zorgde voor een interessante uitspraak van het CAS over de zeer jonge schaatsster Valieva (15 jaar). Zij mocht ondanks een positieve dopingtest meedoen vanwege de beschermde status van sporters jonger dan 16 jaar (link). Door dit vonnis zijn diverse sporten aan het kijken naar minimale leeftijden voor deelname aan toernooien en speelt deze discussie ook bij de olympische spelen. 
 • Ook de oorlog in de Oekraïne die eind februari 2022 startte zorgde voor een uitspraak van het CAS. De FIFA heeft daarbij Russische teams/clubs uitgesloten van FIFA toernooien middels een schorsing. Deze schorsing is door het CAS bevestigd.
 • Binnen het voetbal was er een zaak bij de FIFA DRC over de eenzijdige optie. In dit geval bij FC Dinamo. Jurisprudentie daarover begint steeds meer een lijn te laten zien waarbij zo’n optie is toegestaan mits voldaan wordt aan een flink aantal voorwaarden. 
 • Binnen het vrouwenvoetbal zie je een steeds grotere mate van professionaliteit ontstaan, ook wat betreft CAO’s, regelgeving en afspraken. In 2021 zijn bij de FIFA regels geïntroduceerd ter bescherming van zwangere speelsters. Bij de FIFA DRC speelde in 2022 dan ook een zaak van een zwangere speelster die niet meer wilde voetballen. De DRC oordeelde dat de club alternatieve werkzaamheden had moeten bieden en de verplichting had om daarin het voortouw te nemen en de speelster te informeren over financiële gevolgen. 
 • In 2021 zijn er prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over een Europese Super League in het voetbal. Een uitspraak daarover wordt in 2023 verwacht, maar de advocaat-generaal van het Hof heeft 15 december 2022 een advies uitgebracht waarin staat dat UEFA en FIFA regels mogen hebben waardoor hun voorafgaande toestemming nodig is voor zo’n league. Die regels zijn niet in strijd met het Europees mededingingsrecht aldus de A-G (link). Vaak (maar niet altijd) neemt het Hof een advies van de A-G over. 

Tot zover een aantal ontwikkelingen in 2022.