Uitspraak in Kort Geding: Bevoegdheid KNVB bij Bedrijventoernooi?, ECLI:NL:RBMNE:2022:3591

Mag een voetballer die zich lijkt te hebben misdragen tijdens een bedrijventoernooi dat niet door de KNVB georganiseerd werd, tuchtrechtelijk vervolgd worden door de KNVB? Op 9 september 2022 oordeelde de rechtbank in kort geding van wel. 

Deze uitspraak gaat niet zozeer over de vraag of de misdragingen waarvan door meerdere mensen aangifte is gedaan bij de KNVB ook echt hebben plaatsgevonden. Het gaat over de vraag of de KNVB bevoegd is om binnen het tuchtrecht te oordelen over de misdragingen. 

Het bedrijventoernooi in kwestie werd niet georganiseerd door de KNVB. Wel stond in het reglement van het toernooi dat volgens de regels van de KNVB wordt gespeeld én volgens de reglementen van de bond. De speler die zich zou hebben misdragen staat onder contract bij SV Spakenburg en stelt dat de KNVB niet bevoegd is omdat het toernooi niet onder de auspiciën van de KNVB valt. Daarmee wil de speler een eventuele schorsing voorkomen die doorwerkt richting de competitie met SV Spakenburg. De KNVB stelt dat iedere wedstrijd die de speler speelt onder haar bevoegdheid valt ongeacht of de KNVB de wedstrijd heeft georganiseerd, alleen al vanwege het feit dat de speler lid is van de KNVB. Dit houdt in dat hij de belangen van de KNVB en de voetbalsport in het algemeen niet mag schaden. 

De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat de KNVB in dit geval bevoegd is zeker nu de regels en reglementen van de KNVB van toepassing waren verklaard. De aangiftes zullen dus behandeld gaan worden door de aanklager van de KNVB. 

Voor meer achtergrond kunt u de uitspraak hier raadplegen.