Rapport: Onderzoek naar het Topsportklimaat binnen het Triathlon-Topsportprogramma

Op 18 augustus verscheen het onderzoeksrapport van het bureau Unravelling naar het topsportklimaat binnen het triathlon-topsportprogramma (2007-2021) van de Nationale Triathlonbond (NTB).  

Hieronder kort enkele belangrijke conclusies die in het rapport staan.

-Binnen het nationaal trainingscentrum (NTC) was sprake van een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting,
roddelen en pestgedrag voordeden. Atleten hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag
waaronder pesten, emotionele mishandeling, zich aangezet voelen tot gewichtsverlies en zich
aangezet voelen tot overmatig trainen. De ervaringen hebben grote impact op atleten (gehad). 

-Bepaalde problematiek werd gesignaleerd maar signalen werden niet opgepakt of zelfs weggewuifd . Bij directie en staf heerste een cultuur van ‘wij weten het beter dan zij’. 

-Atleten ervoeren drempels om zaken te bespreken of melden en er was vrees voor repercussies. 

-Sociale en traintechnische begeleiding van de staf schoot tekort. 

-Er was sprake van subjectieve selectiecriteria en sporters moesten hun stipendium (geld) gekoppeld aan de A status delen met anderen.

-Qua governance stond het bestuur teveel op afstand en de directie werd onvoldoende bijgestuurd en was teveel overtuigd van de eigen visie.

Hierna volgt een groot aantal aanbevelingen om gesignaleerde problemen op te lossen en/of te voorkomen in de toekomst. 

De NTB heeft naar aanleiding van de conclusies excuses aangeboden aan (oud) sporters. Ook neemt de NTB alle aanbevelingen over.

Het volledige rapport is hier te raadplegen.