Uitspraak: De Vrij / SEG, ECLI:NL:RBAMS:2022:1770

6 april 2022 oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat Sports Entertainment Group (“SEG”) haar mededelingsplicht richting voetballer De Vrij heeft geschonden. De Vrij heeft hierdoor schade geleden die door de rechtbank wordt vastgesteld op 4,75 miljoen euro. 

Volgens de Rechtbank heeft SEG artikel 7:418 BW geschonden. SEG had namelijk een eigen belang bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen De Vrij en de voetbalclub Internazionale.  SEG kreeg namelijk een aanzienlijke commissie. Er geldt in zulke gevallen een mededelingsplicht voor SEG richting De Vrij over dit eigen belang. Deze mededelingsplicht is door SEG geschonden, aldus de Rechtbank. Overigens zijn ook de FIFA reglementen en Pro Agent regels geschonden door onvoldoende transparant te zijn richting De Vrij. De Rechtbank gaat hierna in op de vraag of schade is geleden en de hoogte hiervan. Aan De Vrij is de kans ontnomen om te onderhandelen over zijn salaris met de wetenschap wat SEG aan commissie zou ontvangen. Aannemelijk daarbij is dat de financiële verhouding tussen Internazionale, SEG en De Vrij in dat geval anders zou zijn geweest. Daarmee komt vast te staan dat De Vrij schade heeft geleden. De hoogte hiervan wordt door de Rechtbank vastgesteld op 4,75 miljoen euro. Een uitgebreide onderbouwing hiervan is te vinden in de uitspraak. 

U kunt de uitspraak hier raadplegen