Bestuurswissel en Erelidmaatschap VSR

Bestuurswissel per 7 april 2022; vertrek mr. Mark Boetekees, mr. Marjan Olfers en mr. Michiel van Dijk. Benoeming mr. Frans de Weger als voorzitter en mr. Arno Ploeg als secretaris. Erelidmaatschap Mark Boetekees. 

Bij de digitale ledenvergadering van 7 april 2022 zijn als bestuurslid afgetreden Mark Boetekees, Marjan Olfers en Michiel van Dijk. Mark Boetekees heeft meer dan 20 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Marjan en Michiel hebben meer dan 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Zij worden bedankt voor hun inzet voor de vereniging en zullen tijdens het lustrum eind juni uitgebreider in het zonnetje gezet worden. Via dit nieuwsbericht willen wij hen nogmaals danken. Mark Boetekees is daarbij al extra bedankt doordat hij gisteren van de vergadering het predicaat ‘Erelid’ heeft verkregen. Een verdiende onderscheiding. 

Verder heten wij Frans de Weger en Arno Ploeg welkom als nieuwe bestuursleden. We kijken er naar uit om met hen de vereniging te besturen.