Onderzoek: Criminele inmenging amateursportverenigingen

Onlangs publiceerden Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en Tilburg University, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), het onderzoek ‘Criminele inmenging bij amateursportverenigingen. Aard omvang en handelingsperspectief’.

Uit het onderzoek blijkt dat één op de acht amateursportverenigingen in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met ‘serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging’. De onderzoekers concluderen dat clubs zich nauwelijks bewust zijn van de gevaren van criminele inmenging en zich hier beperkt tegen wapenen.

De KNVB heeft al aangegeven met nieuwe regels te komen om zwart geld en criminele inmenging bij amateurverenigingen tegen te gaan. De bond is onder andere voornemens om vanaf 1 januari te verbieden dat amateurspelers betaald krijgen door derden of meer betaald krijgen dan de fiscaal toegestane onkosten- of vrijwilligersvergoeding.

Via deze link kunt u het onderzoek downloaden.