Advies NLsportraad: maak van sport een publieke voorziening

Vrijdag 19 november jl. heeft de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) het advies ‘De opstelling op het speelveld’ aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg & Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanten (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten).

De NLsportraad constateert dat de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig en adviseert de rijksoverheid om de regie te nemen, om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Daarvoor acht de raad het onder andere noodzakelijk om de sportbranche te versterken en adviseert hij om deze om te vormen naar een sport- én beweegbranche met een volwassen arbeidsmarkt.

Via de website van NLsportraad kunt u het volledige advies, een samenvatting in tekst en beeld en de factsheet downloaden.