Uitspraak: VoetbalTV / AP, ECLI:NL:RBMNE:2020:5111

Dinsdag 23 november jl. oordeelde de bestuursrechter van Rechtbank Midden-Nederland inzake het beroep van VoetbalTV tegen een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van 16 juli 2020.

Middels het bestreden besluit had de AP aan VoetbalTV een boete opgelegd van €575.000,- voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens, omdat de verwerking zou hebben plaatsgevonden op grond van een zuiver commercieel belang. Volgens de AP zou dit nimmer noodzakelijk (kunnen) zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De rechtbank oordeelt echter dat het hebben van een commercieel belang niet zonder meer betekent dat er geen rechtvaardig belang zou kunnen zijn. Het op voorhand uitsluiten van een bepaald belang als gerechtvaardigd belang is in strijd met Europees recht. De AP dient een onderzoek te doen naar de belangen van VoetbalTV ‘en vervolgens een afweging te maken of zij door het uitzenden van amateurvoetbalwedstrijden de privacybelangen van betrokkenen schendt.’ De rechtbank verklaart het beroep gegrond en vernietigt het bestreden besluit.

U kunt de volledige uitspraak hier inzien.