Factsheet: Racisme in het Betaald Mannenvoetbal

Donderdag 12 augustus jl. verscheen een factsheet van het Mulier Instituut over racisme in het betaald mannenvoetbal. Hiervoor heeft het Mulier Instituut een peiling gehouden onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers. 

Uit de peiling is onder andere naar voren gekomen dat vier op de tien profvoetballers in Nederland aangeeft dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomt in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Onder spelers met een migratieachtergrond is dat zelfs een kwart. Ook geeft een vijfde van de spelers aan dat er een taboe heerst op het bespreken van vooroordelen en stereotypen op basis van huidskleur en herkomst. 

Voor verdere bevindingen, zie de factsheet.