Voetbal- & Sportjuridische Zaken, JAargang 1, Afl. 1, 2021

Dinsdag 10 augustus jl. verscheen de eerste editie van het nieuwe vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2021/afl. 1). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal.

Het tijdschrift bevat onder andere wetenschappelijke artikelen, rechtspraakoverzichten en annotaties. Via deze link vindt u het voorblad en de inhoudsopgave van het tijdschrift, dat wordt geredigeerd door mr. dr. Niels Jansen, dr. Ben Van Rompuy, mr. Dolf Segaar, mr. Frans de Weger en mr. Tim Wilms.

De onderdelen van deze eerste editie zijn door uitgever BJU via deze pagina vrij beschikbaar gemaakt! Zie voor meer informatie over het tijdschrift en lidmaatschap: https://www.boomdenhaag.nl/webshop/voetbal-sportjuridische-zaken