Motie: Sportwet

Door een vijftal Tweede Kamerleden is op 8 juli 2021 een motie ingediend bij kamerdossier 30234 over het toekomstig sportbeleid. In deze motie is aangegeven dat de partijen toe willen werken naar een Sportwet tijdens deze kamerperiode en zij vragen met deze motie aan de regering om onderzoek te doen naar een Sportwet en wat de reikwijdte zou moeten zijn. De motie is ingediend naar aanleiding van het commissiedebat van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met minister Van Ark van Medische Zorg en Sport. 

Voor de motie, zie hier.

Voor het verslag van het commissiedebat, zie hier.