Lustrumcommissie Samengesteld

De Vereniging voor Sport en Recht bestaat dit verenigingsjaar (2021-2022) alweer 30 jaar! Tijd dus voor een lustrumbijeenkomst. En om die te organiseren is er natuurlijk een lustrumcommissie nodig. Als bestuur van de vereniging zijn we blij dat de volgende personen onderdeel willen uitmaken van de lustrumcommissie:

Nick Poggenklaas, Jaimy Vanenburg en Hugo Wolterink

Het lustrum zal in mei of juni 2022 gaan plaats vinden. We hopen dan natuurlijk veel mensen daar te kunnen begroeten. Bij deze alvast veel dank aan de leden van de lustrumcommissie voor de organisatie.