De prijs is toegekend voor de navolgende scripties:

 

2018

De heer A. van Gent: 

Van strenge aansprakelijkheid van de professionele sportorganisator naar eigen verantwoordelijkheid van de amateursporter?

2017

Niet uitgereikt

2016

Mevrouw M. Waaijer:

 “De exploitatie van sportaccommodaties in de omzetbelasting; Verruiming van de sportvrijstelling”

2015 

De heer A.C.L. (Anton) Beneder: 

“Het verbod op Third Party Player Ownership (TPPO) in de voetbalwereld; goede keus of wassen neus?”

2014

Mevrouw Beau Barvelink:

 “Hippische’ aansprakelijkheid op het verkeerde been? Een verkenning van het aansprakelijkheidsparcours bij door paarden toegebrachte schade”

2013

Niet uitgereikt

2012

De heer P.J. Ezenga: 

De toekomst van voetbal op het spel? Onderzoek naar het verband tussen match-fixing en onlinegokken in het betaalde voetbal”

2011

De heer Younes Moussaoui:

 “Flitsenregeling vs. Auteursrecht; De verhouding tussen de flitsenregeling en het auteursrecht”

2010

De heer Gerke Berenschot: 

“Schendt dopingbestrijding mensenrechten?”

2009

De heer Berny van Loon: 

“De aansprakelijkheid van een kanarie. Over arbitrale dwalingen en aansprakelijkheid” 

2008

Mevrouw Lisette Langedijk: 

“Kans of bedreiging. De gevolgen van de Webster-case bezien vanuit het Nederlandse arbeidsrecht”

2007

De heer Bart Hunnekens: 

“Ongerijmdheden in het voetbalcontract in verhouding tot het Nederlandse arbeidsrecht”

2006

Mevrouw Saskia de Jongh:  “Heeft de strafrechter speelruimte op het voetbalveld?”

&

Mevrouw Patrica van Dienst: “Recht rond agressief gedrag op het voetbalveld”

2005

De heer Ronald Olsthoorn: 

Sport(er) in beeld. Over de sporter, zijn prestatie en het intellectuele eigendomsrecht”

2004

De heer Thijs Zonneveld: 

Op Jacht met Grof Geschut. Het sanctiesysteem van de World Anti-Doping code”

2003

Mevrouw Marlies Eshuis: 

“Staatssteun aan voetbalclubs”

2002

Mevrouw Hetteke M.H. Frima: 

“De Euroleague en het Europees mededingingsrecht”

2001

Niet uitgereikt

2000

De heer Daniël Fontein: 

“Trainersaansprakelijkheid!”

1999

Mevrouw Juliëtte van Balen: 

“Juridische aspecten van een Benelux Basketball League”

1998

Mevrouw Anne Marieke van Berkel: 

De beroepsvoetballer en het recht op arbeid”

1997

Mevrouw Hélène Bakker: 

“Doping geregeld? Actuele thema’s en knelpunten in de huidige dopingregelgeving”

1996

Mevrouw Karianne van der Zant: 

“Van Salary Cap tot salarisplafond. Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden van de invoering van een salarisplafond in het Nederlandse Betaalde Voetbal”

1995

De heer Marco L.A. Balhuizen: 

“Homo Ludens, Nederlandse Regels van civielrechtelijke aansprakelijkheid voor letselschade in de voetbalsport”

1994

Mevrouw Gerlinde I.Th. Spaan: 

“Voetbaltuchtrecht getoetst. Het recht op een onafhankelijke en onpartijdig gerecht”

1993

Mevrouw Natascha van Mullem: 

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar civielrechtelijke aansprakelijkheid en zorgvuldigheidsnormen bij sport en spel”