Wet Kansspelen op Afstand (Koa) en Matchfixing

Donderdag 8 april jl. publiceerde de NOS het artikel: ‘Fout in nieuwe gokwet zorgt voor ‘meer risico op matchfixing’, sportbonden boos’. Daarin stellen de redacteuren dat signalen van matchfixing door aanbieders van online kansspelen vanaf oktober 2021 niet meer met sportbonden mogen worden gedeeld, ondanks de meldingsplicht uit de per 1 april 2021 in werking getreden Wet Koa.

Dit zou komen doordat ‘de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat alles wat mogelijk met witwassen te maken heeft, verplicht moet worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU) en geheim moet worden gehouden. Omdat het bij matchfixing vaak gaat om crimineel geld dat wordt ingezet, soms met als doel om dat geld wit te wassen, valt elk signaal van matchfixing onder de Wwft.’ Of de signalen door de FIU worden uitgezocht en vervolgens bij sportbonden terecht komen is zeer de vraag. Verschillende sportbonden hebben een brandbrief aan minister Dekker gestuurd.

De afgelopen weken kwam de problematiek van matchfixing in de Nederlandse sportwereld nadrukkelijk aan de orde. Zo berichtte de NOS onder andere over onderzoek door het OM naar matchfixing in het darten en onderzoek door het ISR naar matchfixing in het Nederlandse basketbal. Daarop gaf het ISR aan het onderzoek in het basketbal stop te hebben gezet omdat het niet beschikt over voldoende geld en bevoegdheden.   

Inmiddels zijn er door verschillende partijen kamervragen gesteld aan de betreffende ministers over de problematiek van matchfixing en de Wet Koa.