Uitspraak: FC Utrecht / KNVB, ECLI:NL:RBMNE:2021:2141

Vrijdag 21 mei jl. diende voor de rechtbank Midden-Nederland een kort geding, aangespannen door FC Urecht tegen de KNVB, inzake het verplaatsen van de finale van de play-offs om Europees Voetbal van zaterdag 22 mei naar zondag 23 mei. De voorzieningenrechter oordeelde dat de KNVB de wedstrijd mocht verplaatsen naar zondagmiddag.

In het Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal (seizoen 2020/’21) van de KNVB is vastgelegd hoe te handelen met betrekking tot play-off wedstrijden. Volgens de KNVB is het besluit om de wedstrijd een dag te verplaatsen gebaseerd op artikel 15 van dit reglement. Daarin staat dat in gevallen waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, het bestuur betaald af mag wijken van het reglement. 

In dit geval was er sprake van bijzondere omstandigheden. De KNVB heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er is gezocht naar een alternatief: spelen op zaterdagavond op neutraal terrein. Dat bleek niet mogelijk. Wel was het haalbaar om de finale een dag later te spelen. Dat is, zo oordeelt de voorzieningenrechter, een beslissing die recht doet aan de sportieve uitgangspunten van het reglement. Die uitganspunten zijn: de winnaar wordt bepaald bij een daadwerkelijk gespeelde wedstrijd (ticket wordt verkregen door sportieve prestatie op het veld) en de hoogst genoteerde club geniet thuisvoordeel. De conclusie is dan ook dat de KNVB dit besluit in redelijkheid mocht nemen. 

U kunt de uitspraak hier raadplegen.