Rapport: Grensoverschrijdend Gedrag Turnen

Woensdag 28 april 2021 publiceerde Verinorm in samenwerking met Bureau Beke en de Vrije Universiteit Amsterdam het rapport ‘Ongelijke Leggers’. Dit onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymnastieksport werd uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU).

De KNGU gaf de opdracht tot het onderzoek onder meer vanwege de historie rondom grensoverschrijdend gedrag in de sport, de recente aandacht hiervoor in de media, alsmede vanege de beleids- en juridische maatregelen die de bond de afgelopen jaren doorvoerde. Mede in dat licht wilde de KNGU weten wat er zich in haar geledingen heeft afgespeeld en afspeelt. Kernvraag hierbij was: ‘Doen we als bond op dit moment de juiste dingen?’.

Het rapport ‘Ongelijke Leggers’ is hier te raadplegen.