Jaarvergadering Vereniging Voor Sport en Recht 2019

Op woensdag 20 november jl. vond de jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht plaats op het kantoor van CMS in Amsterdam. Bij binnenkomst in de zaal konden de leden hun langverwachte exemplaar (deel 23) van de bundel Sport en Recht (uitgegeven door Arko Sports Media) in ontvangst nemen. Daarin zijn de rechtswetenschappelijke artikelen van de sprekers voor de jaarvergaderingen van 2017 en 2018 opgenomen.

Huishoudelijke vergadering
De vergadering ving aan met een woord van welkom namens het bestuur door voorzitter mr. Mark Boetekees. Nadat de kascommissie, vertegenwoordigd door mr. Nicole Eyssen, haar akkoordverklaring voor de financiële stukken van het afgelopen jaar had gegeven, stemden de leden in met het toetreden van mr. Leonidas Pakos tot de kascommissie (als opvolger van aftredend lid mr. Susanne Habets) en met de door het bestuur ingediende begroting.

Vervolgens stemden de leden in met de voordracht van dr. Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs) als nieuwe penningmeester van het bestuur. Hierdoor bestaat het bestuur nu uit 7 leden. Tijdens de rondvraag lichtten mr. Rosalie Tamminga en mr. Guido Hahn de nieuwe website toe. De website heeft een moderne uitstraling, is gebruiksvriendelijk, maakt het proces van lid worden eenvoudiger en stelt het bestuur in staat zelf eenvoudig teksten aan te passen en nieuwsberichten plaatsen.

Wetenschappelijke vergadering
Na een korte pauze stroomde de zaal verder vol voor de wetenschappelijke vergadering, met als thema ‘Sport & Privacy, de invloed van de AVG op de sport’. De presentaties werden verzorgd door prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden / Pels Rijcken) en mr. Saskia Vermeer-De Jongh (HVG Law). Tijdens de presentaties kwam een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals de werking van de AVG in de sport, de rechten van betrokkenen/sporters, de verhouding met het verenigingsrecht en mogelijkheden tot commerciële exploitatie. De presentaties van de sprekers zijn beschikbaar gemaakt via: https://sport-en-recht.nl/presentaties/. Op deze pagina zijn nu ook presentaties van eerdere jaarvergaderingen terug te vinden.

Aansluitend op de presentaties volgde een paneldiscussie, begeleid door prof. mr. Marjan Olfers. Naast de sprekers namen mr. Rutger Spierenburg (Privacy Officer KNVB) en mr. Sergej Katus (Privacy Management Partners) plaats in het panel, om de gepresenteerde onderwerpen vanuit verschillende perspectieven uit te diepen. Dankzij de vele vragen en actieve bijdragen van de leden ontstonden er verschillende levendige discussies. Een verslag van de paneldiscussie en de rechtswetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd in bundel 24, die de leden voorafgaand aan danwel tijdens de volgende jaarvergadering zullen ontvangen.

Scriptieprijs en bundel
Ter afsluiting van de vergadering werd volgens goed gebruik de prof. mr. N.J.P Giltay-Veth Scriptieprijs uitgereikt. Dit jaar koos de jury unaniem voor de scriptie ‘Salary caps in het Europese voetbal, De (on)mogelijkheid van meer competitieve balans in het licht van de EU-regels omtrent vrij verkeer van werknemers en omtrent mededinging.’ van mr. Hugo Woltering (Universiteit Utrecht). De prijs (bestaande uit een oorkonde, litho en geldbedrag van EUR 1.000,-) werd namens de jury uitgereikt door mr. Ella Adriaanse, die daarbij een aantal mooie passages citeerde uit het lovende juryrapport. De scriptie en het juryrapport zijn te bekijken via: https://sport-en-recht.nl/winnaars/. Op deze pagina zullen binnenkort ook weer winnende scripties van eerdere jaargangen met bijbehorende juryrapporten te vinden zijn.

Tot slot
De middag werd afgesloten met een gezellige borrel met prachtig uitzicht waarbij nog lang werd nagepraat. Dank aan CMS voor het ter beschikking stellen van de locatie. Ideeën van leden over een mogelijke locatie voor de volgende jaarvergadering zijn van harte welkom.

Tot slot wil het bestuur alle sprekers, panelleden en aanwezigen danken voor hun bijdrage aan deze vergadering!