Verplaatsing Jaarvergadering VSR 2020 naar 14 april 2021!

Eerder maakten wij bekend dat de jaarvergadering van de Vereniging voor Sport en Recht (VSR) zou plaatsvinden op donderdag 19 november 2020.

Naar aanleiding van de recente overheidsmaatregelen en gebruikmakend van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Noodwet) hebben we als bestuur besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar: woensdag 14 april 2021 (met woensdag 21 april 2021 als reservedatum).

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de reeds benaderde sprekers en van de locatie zal de definitieve datum spoedig bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat het tegen die tijd mogelijk is om de jaarvergadering op enigszins normale wijze te organiseren. Indien dit echter niet mogelijk blijkt, zal de ledenvergadering uitsluitend digitaal (via Teams), zonder het wetenschappelijk gedeelte, plaatsvinden op één van de genoemde data. Wel zal alsdan de scriptieprijs 2020 worden uitgereikt.   

Gelieve de beide data alvast in uw agenda te noteren.

De boekjes naar aanleiding van de jaarvergadering 2019 worden in de komende periode per post toegezonden. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Michiel van Dijk, secretaris VSR