Verinorm rapport ‘schaduwdansen’ en Alliantie Dans Veilig

Op 22 mei 2023 is het Verinorm rapport verschenen over grensoverschrijdend gedrag in de danssector.

Het betreft een lijvig rapport van ruim 300 pagina’s. Het onderzoek is verricht naar aanleiding van de motie Van der Laan, waarbij is verzocht om het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport te herhalen voor de danssport. Dit omdat er ook daar veel signalen naar buiten kwamen van misstanden. 

Het onderzoek richt zich op een veelheid aan onderdelen, waaronder prevalentie en risicofactoren en gaat daarbij in op de verschillende dansstijlen. Aanbevelingen worden gedaan om de danssector veiliger te maken.

Een aantal in het oog springende bevindingen zijn dat vier op de tien dansers in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Daarbij ging het in 11 procent van de gevallen om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook valt op dat veel mannen te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, namelijk 45% tegenover 55% van de vrouwen. Iets wat in andere sporten niet zo nadrukkelijk naar voren is gekomen. 

De danswereld is een versnipperde wereld met een veelheid aan organisaties en het ontbreekt aan een centrale structuur. Mede om die reden is ook de alliantie Dans Veilig gestart  om via één centrale plek mensen te kunnen doorverwijzen naar een meldpunt. 

Het rapport is te lezen via deze link