Uitnodiging: Jaarvergadering VSR Donderdag 10 november 2022

Beste leden, zojuist is de uitnodiging voor de jaarvergadering op 10 november 2022 verzonden.  

We beginnen met de algemene ledenvergadering, waarin we onder andere de jaarrekening en begroting behandelen en afscheid gaan nemen van Guido Hahn als bestuurslid. Daarom draagt het bestuur Steven Jellinghaus voor als nieuw bestuurslid. 

Na de algemene vergadering volgt het wetenschappelijk deel met als onderwerp: “Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?” 

In de uitnodiging vind je alle verdere details. Mocht je de uitnodiging niet hebben ontvangen, stuur dan een mail aan secretarisVSR@advocatenkantoorvanderploeg.nl.

We hopen jullie dan te zien. Tot dan! 

Het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht