AEF rapport ‘samen de lat hoger leggen’

Op 29 maart 2023 is het AEF rapport verschenen over governance voor een veilige en integere sport met specifieke aandacht voor het sporttuchtrecht en het Centrum Veilige Sport Nederland.

AEF heeft een onderzoek uitgevoerd en rapport opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. Het onderzoek richtte zich op de governance van integriteit in de sport en dan specifiek voor de thema’s doping, matchfixing, criminele inmenging en grensoverschrijdend gedrag.  In het rapport worden aanbevelingen gedaan over verbeteringen in de governance waaronder verzelfstandiging van het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook worden specifiek aanbevelingen gedaan voor het sporttuchtrecht zoals het ontwikkelen van een duidelijke visie en de inrichting van een reglementencommissie bij het Instituut Sportrechtspraak en de invoering van een adviesraad voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van het sporttuchtrecht. Deze adviezen wil de minister voor Langdurige Zorg en Sport overnemen, aldus de brief aan de Tweede Kamer. Het rapport bevat daarnaast diverse bijlagen waaronder een uitvoerige juridische analyse van het sporttuchtrecht. 

Het rapport, de bijlagen en de brief van de minister aan de Tweede Kamer zijn te vinden via deze link.