Verslag Jaarvergadering VSR 2022

Donderdag 10 november 2022 vond de jaarvergadering van de VSR plaats op het kantoor van Van Benthem en Keulen te Utrecht. De vergadering kende als thema: ‘Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?’. Met zo’n 80 aanwezige leden was de bijeenkomst, die na afgelopen (Covid-)jaren eindelijk weer fysiek kon plaatsvinden, goed bezocht! Het was de eerste jaarvergadering sinds het aantreden van onze voorzitter mr. Frans de Weger en secretaris mr. Arno Ploeg.

Huishoudelijk deel – Nieuwe samenstelling bestuur: nieuwe plannen

Na een woord van welkom vroeg voorzitter Frans de Weger de vergadering om een minuut stilte in verband met het overlijden van mr. Serge Rossmeisl. Serge was jarenlang directeur en boegbeeld van de FBO en actief lid van de VSR, onder andere in de kascommissie. Hij zal worden gemist.

Daarna lichtte penningmeester dr. Dick Molenaar de financiële stukken toe. Deze werden goedgekeurd door de vergadering, die het bestuur decharge verleende over het afgelopen boekjaar. Hierna werd de nieuwe contributie vastgesteld voor leden en aspirant leden (respectievelijk EUR 30,- en EUR 15,- per jaar).

Vervolgens richtte mr. Rosalie Tamminga zich tot aftredend bestuurslid mr. Guido Hahn. Zij bedankte hem namens het bestuur voor zijn inzet in de afgelopen jaren, waaronder het gezamenlijk opzetten van de website en het onderhouden van de communicatie richting de leden. De vergadering stemde daarna in met de benoeming van de voorgedragen dr. mr. Steven Jellinghaus (Pallas Advocaten / Tilburg University) als nieuw bestuurslid. Mede vanwege zijn uitvoerige praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en recht is hij een welkome aanwinst voor het bestuur in de komende jaren!  

Ter afronding van het huishoudelijk gedeelte presenteerde voorzitter De Weger aan de vergadering een aantal nieuwe plannen voor de te varen koers van de vereniging. Onder andere is voorgesteld om (in samenwerking met universiteiten) een jaarlijks actualiteitencongres te gaan organiseren, om een maandelijkse online nieuwsbrief naar de leden te gaan versturen, en om meer focus te gaan leggen op het internationale sportrecht. Zowel voor het organiseren van het actualiteitencongres als voor de op te stellen maandelijkse nieuwsbrief, is voorgesteld om een commissie in te stellen. Voor deelname aan een van beide commissies hoort het bestuur graag van geïnteresseerde leden; schroom vooral niet om contact op te nemen via een ieder van ons of via SecretarisVSR@advocatenkantoorploeg.nl . We zien jullie deelname tegemoet!

Wetenschappelijk deel – Kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?

Na de pauze vond het wetenschappelijk deel van de vergadering plaats. Tijdens de eerste presentatie gingen mr. Machteld Robichon en mr. Fransje Brouwer (respectievelijk Partner en Senior Advocaat bij bureau Brandeis) uitvoerig in op de totstandkoming en uitvoering van het (online) kansspelbeleid en de actuele gevolgen daarvan voor de sportsector. 

Vervolgens gingen mr. Joris van Benthem (General Counsel Feyenoord) en mr. Wouter van Zetten (Legal & Consultancy en voormalig General Counsel AZ) specifiek in op de gevolgen van het beleid en de praktische kanten daarvan (zoals bijvoorbeeld het contracteren door betaald voetbalorganisaties met kansspelaanbieders) voor de voetbalsector. 

Na de presentaties namen de sprekers plaats in een panel onder leiding van moderator Chiel Warners (voormalig Olympisch atleet en Nationaal Informatiecoordinator Matchfixing), waarbij er een levendige discussie ontstond met de zaal na vragen over de huidige (on)mogelijkheden met betrekking tot recalme-uitingen en sponsoring in de sport en de aanpak van matchfixing.

Scriptieprijs

Vervolgens werd de winnaar van de prof. mr. N.J.P Giltay-Veth Scriptieprijs 2022 bekendgemaakt door juryvoorzitter mevr. mr. Ella Adriaanse. De jury heeft gekozen voor de – in uitstekend Engels geschreven – scriptie: ‘On the Viability of Break-Away Competitions in Football.’ Wij felciteren schrijver mr. S.H. (Stef) van der Veldt (Tilburg University) van harte! De scriptie is hier te raadplegen. 

Tot slot

Tijdens de goed georganiseerde borrel op de benedenverdieping van het kantoor praatte een aanzienlijk deel van de aanwezige leden verder met elkaar bij en was het nog lang aangenaam. Het bestuur dankt Van Benthem en Keulen voor het ter beschikking stellen van de locatie en alle aanwezige leden voor hun inzet en bijdragen aan een geslaagde dag!