WADA in beroep tegen uitspraak RUSADA inzake Valieva

De wereld anti-doping organisatie WADA heeft in een persbericht op 21 februari 2023 aangegeven in beroep te gaan tegen een beslissing van het tuchtorgaan van de Russische anti-doping organisatie Rusada inzake Kamila Valieva. 

Zoals bekend is er een lange voorgeschiedenis rondom een positieve dopingtest van kunstschaatsster Kamila Valieva. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking heeft het CAS zich al gebogen over de vraag of zij geschorst moest worden hangende het verdere tuchtrechtelijke proces in verband met een positieve dopingtest of deel zou mogen nemen aan de individuele kür. Het CAS oordeelde toen dat Valieva mocht deelnemen. 

In het vervolg hiervan heeft het tuchtorgaan van Rusada nu geoordeeld dat aan Valieva geen tuchtrechtelijke sanctie zal worden opgelegd naar aanleiding van de positieve test omdat geen sprake is van schuld of nalatigheid bij de schaatsster. 

WADA heeft het gemotiveerde vonnis van Rusada ontvangen en na bestudering hiervan besloten om in beroep te gaan bij het CAS. WADA vindt de motivatie niet juist onder de geldende anti-doping code. WADA geeft niet expliciet aan waarom niet, maar dat zal zeer waarschijnlijk zijn omdat onder de anti-doping code uitgegaan wordt van ‘strict liability’ waarbij sprake is van schending van de code ook zonder schuld of nalatigheid. 

Zie voor het persbericht deze link.