Uitspraak: Achterstallig Loon Amateurvoetballer, ECLI:NL:GHDHA:2022:1327

Zijn afspraken op een bierviltje bindend? Op 5 juli 2022 oordeelde het Gerechtshof Den Haag van wel. 

Een amateurvoetballer stelde dat hij met de voetbalclub was overeengekomen dat een deel van zijn salaris zwart zou worden uitbetaald, en dat zijn salaris hoger was dan in zijn arbeidsovereenkomsten. Er stonden hogere bedragen op twee bierviltjes met daaronder de handtekening van de technisch directeur. De amateurvoetballer vorderde dan ook achterstallig loon.

De technisch directeur stelde dat het niet ging om salaris toezeggingen maar om een salaris wens. Het gerechtshof stelde allereerst vast dat de handtekening van de technisch directeur was (dit werd eerder ontkend, maar nu erkend) en dat hij bevoegd was om salarisbesprekingen te voeren. Hierna stelde het hof vast dat de voetbalclub er niet in slaagde om voldoende tegenbewijs te leveren en achtte daarmee voldoende bewezen dat de bedragen op  de bierviltjes aan de voetballer waren toegezegd. Daarbij was er nog als argument aangevoerd door de voetbalclub dat het zou gaan om bruto bedragen. Ook dat werd niet als aannemelijk gezien omdat in de arbeidsovereenkomsten ook netto bedragen waren opgenomen én er geen ander bewijs was hiervoor. Het achterstallig loon van EUR 11.000,- werd dan ook toegekend, samen met de wettelijke verhoging. De buitengerechtelijke kosten en proceskosten komen voor rekening van de voetbalclub. 

U kunt de uitspraak hier raadplegen.