Save the Date: Jaarvergadering VSR Donderdag 7 April 2022

Geachte leden, het bestuur nodigt u graag uit voor het huishoudelijk deel van de jaarvergadering op donderdag 7 april 2022. Tijdens de vergadering, die digitaal wordt gehouden, zal ook worden ingegaan op het lustrum dat deze zomer zal plaatsvinden.  

De scriptieprijzen 2020 en 2021 zullen worden uitgereikt tijdens de lustrumbijeenkomst. In het najaar zal de reguliere vergadering inclusief het wetenschappelijk deel plaatsvinden.

Voor nu kijken we ernaar uit om u allen online te mogen treffen op donderdag 7 april om 17:00!