Eindrapport: ‘Good governance in the employement relations of athletes in Olympic sports in Europe’

In december 2022 in het eindrapport gepubliceerd van het Employs project over de arbeidsrechtelijke positie van sporters binnen Olympische sporten.  

Het Employs project is een Erasmus+ project waarbij gekeken is naar de arbeidsrechtelijke positie van olympische sporters. Het project bestond uit 3 deelonderzoeken, te weten ‘understanding, evaluating en improving’. Doel van het project is vooral om meer inzicht te krijgen in dit specifieke deel van het arbeidsrecht, nu er weinig informatie over was. De noodzaak tot onderzoek was ingegeven door het feit dat sporten steeds professioneler worden georganiseerd en er meer geld in om gaat, en er daardoor ook steeds meer stemmen opgaan dat de condities voor de sporters dienen te verbeteren. 

Bij deel 1 is gekeken naar de huidige feitelijke arbeidsrechtelijke verhoudingen in 29 landen (de landen van de Europese Unie plus het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen). De scope zijn de olympische sporters die juist niet onder contract staan bij een professionele league. Na de feitelijke analyse is deze in deel 2 opgevolgd door een evaluatie. In deel 3 is gekeken naar verbeteringen. In het eindrapport komen alle bevindingen terug, worden aanbevelingen gedaan en wordt verwezen naar best practices in bepaalde landen. Meer informatie over het Employs project en downloads van alle drie de rapporten zijn te vinden via deze link