Aanmeldpagina

In artikel 5 van de statuten is bepaald wie als lid of aspirant-lid (student) kan worden toegelaten. De contributie bedraagt (van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar) voor leden EUR 25,- en voor aspirant leden EUR 15,- per jaar. Na acceptatie van de lidmaatschapsaanvraag ontvangt u hiervan tevens een bevestiging per e-mail. De ondergetekende verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat zijn/haar naam wordt opgenomen op de ledenlijst die wordt gepubliceerd op het afgeschermde deel van de website van de vereniging. Voorts verklaart de ondergetekende zich ermee akkoord dat hem of haar informatie over de vereniging, zoals convocaten, per e-mail worden toegezonden.