Aanmeldpagina

In artikel 5 van de statuten is bepaald wie als lid of aspirant-lid (student) kan worden toegelaten. De contributie bedraagt (van 1 juli tot en met 30 juni van enig jaar) voor leden EUR 30,- en voor aspirant -leden EUR 15,- per jaar. Indien uw lidmaatschapsaanvraag door het bestuur wordt goedgekeurd ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.