Wetenschappelijke vergadering

Aansluitend op de jaarlijkse algemene vergadering vindt de wetenschappelijke vergadering plaats. Het bestuur selecteert daartoe een actueel onderwerp op het gebied van sport en recht.

Vervolgens nodigt het bestuur twee of drie sprekers uit, die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp en werkzaam zijn in de wetenschap en/of de praktijk. De sprekers schrijven een (rechts)wetenschappelijk artikel over het onderwerp en presenteren hierover tijdens de vergadering aan de leden.

Na de presentaties volgt een paneldiscussie, waarin de sprekers in discussie gaan met de leden. Na afloop van de vergadering worden de presentaties op deze website beschikbaar gemaakt. Ten slotte publiceert de vereniging een bundel, met daarin de rechtswetenschappelijke artikelen en een verslag van de vergadering en discussie.


Waarom een wetenschappelijke vergadering?

Door middel van de presentaties tijdens de vergadering worden leden geïnformeerd over wat er speelt in het vakgebied. Aan de doelstelling van de vereniging, het bevorderen van de kwaliteit van rechtstoepassing in de sport, wordt bijgedragen door:

  • het bieden van de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de sprekers
  • het stimuleren van discussie met de leden
  • het publiceren van een bundel met de artikelen en een verslag van de vergadering en discussie
  • de uitreiking van een jaarlijkse scriptieprijs

scriptieprijs

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor een scriptie op het gebied van sport en recht. Hiermee wil de vereniging jong talent belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsgebied.

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van €1.000,–. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

De in 1993 in het leven geroepen scriptieprijs is vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth. Sinds 1993 zijn er al een groot aantal scriptieprijzen uitgereikt.

Deelname en indiening van scripties is mogelijk onder de voorwaarden zoals in het scriptiereglement beschreven.

Scripties kunnen ingediend worden via SecretarisVSR@advocatenkantoorploeg.nl

De jury bestaat uit de volgende leden:

mevrouw mr. E.C.B. Adriaanse, voorzitter

de heer mr. M.J.M. Boetekees, secretaris

de heer mr. M.I. van Dijk