reminder: Jaarvergadering VSR Donderdag 10 november 2022

Beste leden, bij deze een reminder voor de jaarvergadering op donderdag 10 november 2022. De Vereniging voor Sport en Recht zal dan de jaarvergadering houden met als thema “Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?”. Daarnaast zal het bestuur met de leden van gedachten wisselen over toekomstplannen voor de vereniging. Zodat onze […]

Uitspraak in kort geding: bevoegdheid KNVB bij bedrijventoernooi? ECLI:NL:rbmne:2022:3591

Mag een voetballer die zich lijkt te hebben misdragen tijdens een bedrijventoernooi dat niet door de KNVB georganiseerd werd, tuchtrechtelijk vervolgd worden door de KNVB? Op 9 september 2022 oordeelde de rechtbank in kort geding van wel.  Deze uitspraak gaat niet zozeer over de vraag of de misdragingen waarvan door meerdere mensen aangifte is gedaan […]

Rapport: onderzoek naar het topsportklimaat binnen het triathlon-topsportprogramma

Op 18 augustus verscheen het onderzoeksrapport van het bureau Unravelling naar het topsportklimaat binnen het triathlon-topsportprogramma (2007-2021) van de Nationale Triathlonbond (NTB).   Hieronder kort enkele belangrijke conclusies die in het rapport staan. -Binnen het nationaal trainingscentrum (NTC) was sprake van een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag voordeden. Atleten hebben te maken gehad […]

Voetbal- & Sportjuridische Zaken, Jaargang 2, Afl. 2, 2022

Onlangs verscheen de nieuwste editie van het vaktijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken (VSZ  2022/2). VSZ geeft juridische duiding aan en opinies over relevante en recente nationale en internationale sportjuridische ontwikkelingen met een bijzondere focus op voetbal. Zie voor meer informatie over deze editie met inhoudsopgave en korte samenvatting per artikel en informatie over een abonnement: […]

Uitspraak: AMATEURVOETBALLER ACHTERSTALLIG LOON, ECLI:NL:GHDHA:2022:1327

Zijn afspraken op een bierviltje bindend? Op 5 juli 2022 oordeelde het Gerechtshof Den Haag van wel.  Een amateurvoetballer stelde dat hij met de voetbalclub was overeengekomen dat een deel van zijn salaris zwart zou worden uitbetaald, en dat zijn salaris hoger was dan in zijn arbeidsovereenkomsten. Er stonden hogere bedragen op twee bierviltjes met […]

Uitspraak raad van state: 202100045/1/a3 autoriteit persoonsgegevens/voetbaltv b.v.

Op 27 juli heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat VoetbalTV B.V. geen boete hoeft te betalen voor het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. De boete van EUR 575.000 was in 2020 door de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) opgelegd. De boete hoeft nu definitief niet betaald te worden.  In 2019 startte de AP […]

Save the Date: Jaarvergadering VSR Donderdag 10 november 2022

Beste leden, zet donderdag 10 november 2022 alvast in je agenda. De Vereniging voor Sport en Recht zal dan de jaarvergadering houden met als thema “Wet kansspelen op afstand; lust of last voor de sport?”. Daarnaast zal het bestuur met de leden van gedachten wisselen over toekomstplannen voor de vereniging. Zodat onze vereniging nog meer […]

Lustrum VSR 23 juni 2022 – reminder aanmelden

De Vereniging voor Sport en Recht bestaat 30 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! De leden hebben een uitnodiging per mail ontvangen, en we hopen natuurlijk op jullie aanwezigheid.  Bij deze dan ook een vriendelijke reminder om je (mocht je dat nog niet hebben gedaan) zo snel als mogelijk op te geven via de […]

Lustrum VSR 23 juni 2022 – informatie

De Vereniging voor Sport en Recht bestaat 30 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden! De leden hebben een uitnodiging per mail ontvangen, en we hopen natuurlijk op jullie aanwezigheid. Hieronder wat meer informatie.  Op donderdag 23 juni 2022 zal het event vanaf 14.30 uur van start gaan. We gaan vliegend van start in het […]

Uitspraak: Technisch Directeur / KNRB, ECLI:NL:RBAMS:2022:2603

13 mei jl. heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding vonnis gewezen in de zaak tussen de technisch directeur (“TD”) van de roeibond (“KNRB”) en de KNRB. De TD vocht bij de rechter zijn schorsing aan en heeft in kort geding gelijk gekregen.  De TD was door het bestuur van de KNRB geschorst als gevolg […]