Wetenschappelijke vergadering en scriptieprijs

Wetenschappelijke vergadering

Aansluitend op de algemene vergadering vindt ieder jaar een wetenschappelijke vergadering plaats. Hiervoor wordt een onderwerp geselecteerd dat actueel is binnen het vakgebied.

Voor de vergadering worden door het bestuur 2 of 3 sprekers uit wetenschap en praktijk uitgenodigd, die een rechtswetenschappelijk artikel kunnen schrijven over het onderwerp. Tijdens de vergadering presenteren zij hun bevindingen aan de leden.

Na de presentaties wordt er een panel gevormd met daarin de sprekers, waarbij discussie met de leden in de zaal wordt gestimuleerd. Na de vergadering worden de presentaties op deze website beschikbaar gemaakt. Tevens wordt er een bundel gepubliceerd met daarin de artikelen en een verslag van de vergadering en discussie.

Waarom een wetenschappelijke vergadering?

Door middel van de presentaties tijdens de vergadering worden leden geïnformeerd over wat er speelt in het vakgebied. Aan de doelstelling van de vereniging, het bevorderen van de kwaliteit van rechtstoepassing in de sport, wordt bijgedragen door:

  • het bieden van de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de sprekers;
  • het stimuleren van discussie met de leden door middel van een panel;
  • het publiceren van een bundel met de artikelen en een verslag van de vergadering en discussie
  • de uitreiking van een jaarlijkse scriptieprijs (link naar pagina).

scriptieprijs

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op het gebied van het sport en recht. Hiermee wil de vereniging jong talent belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsgebied.

De in 1993 in het leven geroepen scriptieprijs is vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth. Sinds 1993 zijn er al een groot aantal scriptieprijzen uitgereikt.

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van €1.000,–. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

Deelname en indiening van scripties is mogelijk onder de voorwaarden zoals in het scriptiereglement (hyperlink) beschreven.

De jury bestaat uit de volgende leden:

mevrouw mr. E.C.B. Adriaanse, voorzitter

de heer mr. M.J.M. Boetekees, secretaris

de heer mr. H.J.A. Knijff