RAPPORT COMMISSIE DE VRIES

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft haar eindrapport gepresenteerd.

Dit rapport treft u hier aan. NOC*NSF heeft aangegeven de conclusies uit het rapport te delen en gaat nu graag met de sportbonden samen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl) is aanvullende informatie over het rapport te vinden.