Over ons

Doel van de vereniging

De Vereniging voor Sport en Recht is eind 1991 opgericht door een zevental juristen die actief zijn op het raakvlak van sport en recht.

De vereniging heeft tot doel de bevordering van de rechtswetenschap alsmede de bevordering van de kwaliteit van rechtstoepassing voor zover in verband staand met de sport, in de ruimste zin des woords en zowel in nationaal als in internationaal verband.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van lezingen en het organiseren van congressen op het gebied van sport en recht. De doelstelling is met opzet ruim gekozen en omvat ook het streven als representatief lichaam op het vakgebied in internationaal verband op te treden.

Wetenschappelijke vergadering

Ieder jaar vindt, aansluitend op de algemene vergadering, de wetenschappelijke vergadering plaats. Voor de wetenschappelijke vergadering wordt een onderwerp/thema gekozen dat actueel is binnen het vakgebied.

Er worden sprekers uitgenodigd, meestal 2 of 3 uit bijvoorbeeld wetenschap of praktijk, die een rechtswetenschappelijk artikel (kunnen) schrijven over het onderwerp. Tijdens de vergadering presenteren zij (op basis van hun artikel) aan de leden.

Hierna is er ruimte voor een panel, met daarin de sprekers, waarbij discussie met de zaal/leden wordt gestimuleerd. Na de vergadering worden de presentaties op de website beschikbaar gemaakt. Tevens wordt er een bundel gepubliceerd met daarin de artikelen en een verslag van de discussie.

Waarom een wetenschappelijke vergadering?

Door middel van de presentaties tijdens de vergadering worden leden geïnformeerd over wat er speelt in het vakgebied. Door het bieden van de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de sprekers, het stimuleren van discussie met de zaal/leden door middel van een panel en het publiceren van een bundel met wetenschappelijke artikelen (de basis voor de presentaties) en een verslag van de discussie wordt bijgedragen aan de doelstelling van de vereniging; het bevorderen van de kwaliteit van rechtstoepassing in de sport.

scriptieprijs

De vereniging reikt jaarlijks een prijs uit voor belangwekkende scripties op het gebied van het sportrecht. Hiermee wil de vereniging jong talent belonen voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsgebied.

De in 1993 in het leven geroepen scriptieprijs is vernoemd naar de inmiddels overleden initiator en mede-oprichter van de vereniging, Prof. Mr. N.J.P. Giltay Veth. Sinds 1993 zijn er al een groot aantal scriptieprijzen uitgereikt.

Aan de scriptieprijs is een geldbedrag verbonden van €1.000,–. Voorts ontvangt de winnaar een oorkonde en een litho.

Deelname en indiening van scripties is mogelijk onder de voorwaarden zoals in het scriptiereglement (hyperlink) beschreven.

De jury bestaat uit de volgende leden:

mevrouw mr. E.C.B. Adriaanse, voorzitter

de heer mr. M.J.M. Boetekees, secretaris

de heer mr. H.J.A. Knijff