Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht aanvaardt evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de site vermelde gegevens.

Het is toegestaan om van de op deze site verstrekte gegevens gebruik te maken, maar uitsluitend met bronvermelding.